Welkom

LET OP!

Er zijn mensen die zich ten onrechte uitgeven als medewerker van Stichting De Uil en klusjes uitvoeren.
Mocht u iemand treffen die diensten aanbiedt namens De Uil, doe dan het volgende:

 1. Vraag naar identificatie (pasje met foto);
 2. Vraag in wiens opdracht er wordt gewerkt.
  Soms worden klusjes uitbesteed aan derden zoals de Tuindorp Vreewijk Coöperatie of Stichting Lalibela.
  In die gevallen zijn de mensen als zodanig herkenbaar.
 3. Vraag wat de kosten zullen zijn en hoe die betaald moet worden.
  (Als de aanvraag via De Uil loopt, hoeft NOOIT aan een andere partij betaald te worden; alles loopt dan via De Uil).
 4. Stuur bij twijfel een e-mail naar info@de-uil.site

Bij De Uil wordt NOOIT contant afgerekend; medewerkers mogen geen geld aannemen!
Cliënten ontvangen ALTIJD een factuur; betaling verloopt ALTIJD via de bank (het rekeningnummer staat op de factuur).
Mocht dit problemen opleveren dan kan contact worden opgenomen met het bestuur; een e-mailtje is voldoende.

(U kunt natuurlijk zaken doen met wie u wilt, maar bij ons bent u, mits u onder onze doelgroep valt, verzekerd van een lage prijs en respect voor uw privacy.)


WAT DOET STICHTING DE UIL?

Wij helpen bewoners van Vreewijk met een laag inkomen bij klussen in en om het huis. Het vervangen van spullen in huis of het repareren ervan kost geld en niet alles kan door de huisbaas worden gedaan. Het hebben van een tuin in de stad kan een zegen zijn, maar die tuin is één van de eerste zaken waarop wordt bezuinigd omdat die geen primaire levensbehoefte inhoudt. We willen daarmee iets doen aan de, meestal verborgen armoede in Vreewijk. Wij weten uit ervaring dat dit hard nodig is.
Niet iedereen is zelfredzaam of handig of kan improviseren en in combinatie met een laag inkomen ligt het voor de hand dat de staat van de woning en de tuin achteruit gaat. Door juist op dit vlak hulp te bieden, kunnen we ervoor zorgen dat deze mensen toch  van hun huis en tuin kunnen genieten en daardoor simpelweg een prettiger leven hebben.

VOOR WIE?

Een groot deel van de Vreewijkers zit rond of zelfs beneden de armoedegrens. En op die groep richten we ons. Het gaat dus om mensen met alleen AOW of een bijstandsuitkering.
Deze mensen kunnen bij ons aankloppen voor hulp bij het onderhoud aan huis en tuin.
De beter gesitueerden kunnen terecht bij commerciële partijen of bij de Tuindorp Vreewijkcoöperatie, waarmee we nauw samenwerken. Voor ouderen en mensen met een handicap is in 2002 het project Paal & Perk gestart waarvoor u zich ook bij ons kunt aanmelden. Zij zijn ook in hetzelfde gebouw gevestigd en verzorgen kosteloos zo’n 300 tuinen in Vreewijk.

WAT KUNNEN WE PRECIES VOOR U DOEN?

We hebben spullen en ruimte voor het uitvoeren van klussen in huis en tuin. Denk daarbij aan tuinonderhoud, timmerwerk, schilderen, behangen, het ophangen van lampen, loodgieterswerk, reparaties, enz.
Of wij een klus kunnen uitvoeren hangt natuurlijk af van de kennis en vaardigheden van onze beschikbare vrijwilligers. Daarnaast kunnen we te rade gaan bij de samenwerkingspartners, de Tuindorp Vreewijk Coöperatie en Paal & Perk.

HEEFT U HULP NODIG?

Kunt u wat hulp goed gebruiken? Meldt dat dan bij ons op: info@de-uil.site
Wij nemen dan contact met u op of komen bij u kijken. Dan kunnen we beoordelen op welke manier we u kunnen helpen en tegen welke kosten.

DE STICHTING

De stichting bestaat uit een bestuur, maar het uitvoerende werk wordt gedaan door vrijwilligers van allerlei pluimage, die veel dankbaarheid ontmoeten en mede daarom hun werk met veel plezier doen. Voor menigeen biedt het ook een mogelijkheid om te wennen aan een werkritme in een professionele omgeving, waardoor de kans op het vinden van een reguliere baan wordt vergroot. Door de doorstroming of gewoon het vertrek van vrijwilligers kunnen we altijd meer mensen gebruiken. Dan kunnen we niet alleen meer klussen uitvoeren maar ook meer soorten klussen. Dus ben je handig, heb je tijd, wil je graag mensen helpen, meld je dan bij ons aan. Dan kunnen we afspreken hoe we elkaar en de mensen in de wijk kunnen helpen.

FINANCIEN

Het spreekt vanzelf dat deze activiteiten geld kosten. Zo is er transport nodig en moeten de rekeningen worden betaald. Er moet gereedschap zijn en er moeten materialen worden aangeschaft en onderhouden.
We prijzen ons gelukkig met de financiële steun van zowel de Gemeente Rotterdam als Havensteder en zo nu en dan van het Platform Vreewijk. Omdat we tegen een zeer laag tarief werken, meestal tegen kostprijs, zullen we het zonder deze externe financiering niet kunnen redden. Het liefst zouden we onze diensten gratis aanbieden maar dat is niet haalbaar. We zullen dus een eigen bijdrage moeten rekenen voor onze dienstverlening. Deze bijdrage is afhankelijk van het soort klus, de zwaarte, het gebruik van materiaal, benodigd personeel etc. In alle gevallen wordt het tarief van tevoren afgesproken. U komt dus niet voor verrassingen te staan!

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Zit u met probleem, in huis of tuin? Hoort u bij onze doelgroep? Meld dat dan bij ons via telefoonnummer 010-2910002 of per e-mail. Onze medewerker zal dan met u een afspraak maken om bij u te komen kijken. Deze beoordeelt of we de klus kunnen uitvoeren en tegen welke kosten. We kunnen niet elke klus aan en sommige klussen doen we echt niet. Zo plaatsen we bijvoorbeeld geen schuttingen en betegelen we geen tuinen; wij gaan wel voor een groen Vreewijk!

Hoort u niet bij de doelgroep, ook  dan kunt u bij ons terecht, want dan kunnen wij uw vraag voorleggen aan Paal & Perk of de Tuindorp Vreewijk Coöperatie.

WAT HOPEN WIJ TE BEREIKEN?

 1. Dat wijkbewoners worden geholpen, dat hun huis en tuin er weer goed uitzien.
 2. Dat mensen die werk zoeken, door hun ervaring bij ons meer kans maken op een reguliere baan.
 3. Dat de hele wijk er fysiek en sociaal beter uit komt te zien.

WORDT U OOK SPONSOR / DONATEUR?

Om ook de komende jaren door te kunnen gaan moeten we op zoek gaan en blijven naar fondsen en/of sponsors. Behoort u niet tot onze doelgroep maar heeft u het met hen en met Vreewijk goed voor, dan wilt u ons wellicht steunen. Elke hulp is welkom!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Stichting “De Uil”