Verantwoording

Financiƫle verantwoording

Jaarcijfers 2021

Eerdere jaren

Let wel, werden in het verleden de gegevens van Paal & Perk niet meegenomen, bij deze verslagen zijn die wel inbegrepen omdat De Uil het budget voor Paal & Perk beheert.
Dat geld staat immers op onze bankrekening en er zijn geldstromen van en naar dit budget.

Balans over 2020
Winst en verliesrekening 2020

Vanwege het chaotisch verloop van 2019 in administratieve zin, werd een extern bureau, Thedinga FA te Rotterdam, ingeschakeld om de verslaglegging te verzorgen.
De volgende twee bestanden, die voor de jaren 2018 en 2019 de balans, de staat van baten en lasten en de respectievelijke toelichtingen bevatten, zijn hiervan het resultaat.

Hier het Werkplan en de Begroting voor 2020.
en de cijfers over het jaar 2019: Jaarcijfers 2019
en de rapportage over 2018: Jaarcijfers 2018