Bestuur & Organisatie

Met ingang van 13 oktober 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • Wim Martens, voorzitter
  • Andrea Karremans, secretaris
  • Astrid Moerman, penningmeester

(Bestuursleden krijgen geen vergoeding of vacatiegeld; alleen de voor de stichting gemaakte kosten worden vergoed.)

In het kader van de samenwerking met Humanitas is inmiddels één van hun medewerksters, Rachel Spaans bij De Uil aan de slag gegaan.
Zij zal hulp bieden in de administratie en bij het opvangen van aanvragen van cliënten. Zij zal in principe de eerste zijn met wie u contact zult hebben als u De Uil benadert met een verzoek of anderszins. Rachel wordt inmiddels bijgestaan door Cynthia Bhagwandien, die zich als enthousiaste vrijwilliger heeft aangemeld.

Informatie m.b.t. de organisatie

KvK-nummer 24489785
Straat, huisnummer Dreef 98
Postcode 3075 HD
Woonplaats Rotterdam
RSIN 822183353
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting De Uil
Statutaire zetel Rotterdam
Eerste inschrijving 16-3-10
Datum oprichting 15-3-10
SBI-code SBI-code: 88993 – Lokaal welzijnswerk
Telefoonnummer 010-2910002
Internetadres www.de-uil.site
E-mailadres info@de-uil.site
Activiteiten Het bevorderen van het welzijn en het bestrijden van armoede in de wijk Vreewijk te Rotterdam.
De stichting heeft de ANBI-status.
BTW-nummer n.v.t., vrijgesteld