Nieuws

24 mei 2022: Nieuwe gezichten (en stemmen) bij De Uil

Op dinsdag 24 mei zijn Rowenda Sneep en Dicky Pang officieel begonnen bij De Uil.
Ze waren al iets eerder bezig maar op die dag werden de contracten getekend.
Beide dames waren  voorheen werkzaam bij Humanitas in De Brink; ze zijn dus zeker geen vreemden in Vreewijk!

Eén en ander wordt mogelijk gemaakt door een gezamenlijke investering van het Platform Vreewijk en Gemeente Rotterdam in het project “Jong-Vreewijk-Groen”.
Dit project beoogt het opknappen van tuintjes van mensen die dit zelf niet (meer) kunnen – dus vergelijkbaar met de doelgroep van De Uil – met de hulp van scholieren.
Dit groepje, ruimt de tuinen op en doen licht snoei- en maaiwerk.
Ze zijn herkenbaar doordat ze rondrijden in het busje van De Uil en over een tijdje door hun eigen herkenbare kleding.

Leider van het project is Sabrina de Graaf, voor veel bewoners bekend als wijkbeheerder van Havensteder.
Daarnaast zijn nog twee dames, Jelly en Anna actief, die de wijk afspeuren naar “probleemtuintjes” en graag vrijblijvend het gesprek aangaan met bewoners.

januari 2021: Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Humanitas

Samen tegen armoede:

Armoede zorgt voor ongelijkheid, voor uitsluiting, voor niet mee kunnen, niet mee mogen en voor minder kansen voor iedereen en in het bijzonder voor minder kansen voor kinderen, voor de toekomst. Armoede moet bestreden worden! Van de overheid die al tientallen jaren het neo-liberalisme predikt en van alles een markt wil maken, hoeven arme mensen niets te verwachten. Als we hieraan iets willen doen, dan moeten we het zelf doen. En dat gebeurt gelukkig ook. Denk maar aan de voedselbanken, die hard nodig blijken te zijn; wat in de coronacrisis weer eens pijnlijk duidelijk werd.
Stijgende woonlasten, zorgkosten, kosten voor het levensonderhoud maken het uiterst moeilijk voor grote delen van de bevolking van wie de inkomens niet stijgen of vaak zelfs dalen.
Wandelend door Vreewijk, langs de vriendelijke huisjes in het groen, idyllisch zelfs soms, heb je er geen vermoeden van hoe beroerd sommige bewoners er voor staan. Maar soms kun je aan huizen of de tuinen eromheen zien dat er iets niet helemaal goed gaat. Maar ga zelf maar eens na: hoe kun je met een bijstandsuitkering of alleen AOW, of als je in de schuldsanering zit, je huis en tuin helemaal op orde houden? Daar is gewoon geen geld voor! En dat heeft voor die bewoners begrijpelijkerwijs ook geen prioriteit.
Om die mensen te helpen om hun leefomgeving in goede staat te houden, is in 2010 Stichting De Uil opgericht. Juist om die klussen in hun huizen en tuinen op te knappen waar bewoners te weinig geld voor hebben.
Ook Humanitas heeft armoedebestrijding op haar agenda staan en om die reden, en om De Uil te helpen bij de herstart, wordt een deel van haar budget gebruikt om de bemensing weer op orde te krijgen.
Er werd afgelopen januari een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Humanitas en De Uil, die er onder meer in voorziet dat de telefoon weer wordt opgenomen of afgeluisterd zodat aanvragen van bewoners in behandeling kunnen worden genomen.
Maar daarmee zijn we er nog niet! Handen zijn hard nodig voor het uitvoeren van de klussen en klusjes. Gezien de beperkte middelen van De Uil, zoeken we dus naar vrijwilligers. Naar mensen die andere Vreewijkers, die misschien hun buren zijn, willen helpen. Naar mensen die wat tijd over hebben, die iets kunnen, op welk gebied dan ook, zij het tuin, verlichting, reparaties, wat ook maar in en rond het huis moet gebeuren. Mensen die ervoor willen zorgen dat zij, die in deze nood zitten weer een uitweg zien, er zich weer bij voelen horen, weer mee kunnen doen, een betere leefomgeving hebben.
Zulke mensen moeten er toch zijn!
Als u hier wat voor voelt, meld u dan aan bij Humanitas of De Uil om samen te zien wat we voor elkaar en voor onze wijk kunnen betekenen.