Nieuws

24 januari 2022: EVEN NIET BEREIKBAAR!

In verband met de beëindiging van het dienstverband van Rachel bij Humanitas per 31 januari as., wordt tot nader order de telefoon niet beantwoord.
We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen; we weten echter nog niet precies hoe . . .
Daar zijn we mee bezig. We houden u op de hoogte.

Behangetje nodig?

Voor mensen uit de doelgroep uit Vreewijk misschien welkom:

Een behangetje uitzoeken! Er is een aardige verzameling; waarschijnlijk niet voor een hele kamer,
maar dan toch wel voor één muur.
Gratis af te halen op dinsdagen van negen tot drie, zolang de voorraad strekt.

Nieuwe medewerkster

Sinds juni van dit jaar is ter ondersteuning van Rachel een nieuwe medewerkster begonnen bij De Uil.
Haar naam is Cynthia en ook zij woont in Vreewijk. Ze zal Rachel assisteren in haar taken als gebouwbeheerder en bij het behandelen van aanvragen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar!

U kunt ons gewoon bellen op nummer 010-2910002.
Dit telefoonnummer staat doorgeschakeld naar een mobiele telefoon.
Deze wordt opgenomen door onze collega Rachel of anders kunt u de voicemail inspreken.
Er wordt dan z.s.m. met u contact opgenomen.
Vermeld in dit gesprek ook of u klant bent bij De Uil of Paal & Perk of dat u de Tuindorp Vreewijk Coöperatie wilt inschakelen.

De zoektocht naar vrijwilligers gaat nog steeds door . . .

Gelukkig hebben twee jonge mensen zich aangemeld, Nathalie en Robbie, en dat is des te bewonderenswaardiger aangezien ze hier nog maar pas wonen en waarschijnlijk (helaas) maar tijdelijk. Ze wonen in Vreewijk in het kader van tijdelijk beheer; dat is wonen in huizen die in afwachting van een opknapbeurt tijdelijk worden beheerd/verhuurd door Interveste.
Het mooie is dat ze vrijwel onmiddellijk na hun aanmelding – de één nog tijdens – gewoon aan de slag zijn gegaan. Een prachtig voorbeeld dat navolging verdient!

Daarnaast zijn er twee mensen die zich hebben aangemeld voor een incidenteel klusje en ook die mensen kunnen we goed gebruiken!
Voor mensen die thuis zitten en op zoek zijn naar werk is het een goede optie om wat ritme op te doen als vrijwilliger bij De Uil om met die ervaring meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Zo zijn er weer veel mensen aan de slag gekomen …

Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Humanitas

Samen tegen armoede:

Armoede zorgt voor ongelijkheid, voor uitsluiting, voor niet mee kunnen, niet mee mogen en voor minder kansen voor iedereen en in het bijzonder voor minder kansen voor kinderen, voor de toekomst. Armoede moet bestreden worden! Van de overheid die al tientallen jaren het neo-liberalisme predikt en van alles een markt wil maken, hoeven arme mensen niets te verwachten. Als we hieraan iets willen doen, dan moeten we het zelf doen. En dat gebeurt gelukkig ook. Denk maar aan de voedselbanken, die hard nodig blijken te zijn; wat in de coronacrisis weer eens pijnlijk duidelijk werd.
Stijgende woonlasten, zorgkosten, kosten voor het levensonderhoud maken het uiterst moeilijk voor grote delen van de bevolking van wie de inkomens niet stijgen of vaak zelfs dalen.
Wandelend door Vreewijk, langs de vriendelijke huisjes in het groen, idyllisch zelfs soms, heb je er geen vermoeden van hoe beroerd sommige bewoners er voor staan. Maar soms kun je aan huizen of de tuinen eromheen zien dat er iets niet helemaal goed gaat. Maar ga zelf maar eens na: hoe kun je met een bijstandsuitkering of alleen AOW, of als je in de schuldsanering zit, je huis en tuin helemaal op orde houden? Daar is gewoon geen geld voor! En dat heeft voor die bewoners begrijpelijkerwijs ook geen prioriteit.
Om die mensen te helpen om hun leefomgeving in goede staat te houden, is in 2010 Stichting De Uil opgericht. Juist om die klussen in hun huizen en tuinen op te knappen waar bewoners te weinig geld voor hebben.
Ook Humanitas heeft armoedebestrijding op haar agenda staan en om die reden, en om De Uil te helpen bij de herstart, wordt een deel van haar budget gebruikt om de bemensing weer op orde te krijgen.
Er werd afgelopen januari een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Humanitas en De Uil, die er onder meer in voorziet dat de telefoon weer wordt opgenomen of afgeluisterd zodat aanvragen van bewoners in behandeling kunnen worden genomen.
Maar daarmee zijn we er nog niet! Handen zijn hard nodig voor het uitvoeren van de klussen en klusjes. Gezien de beperkte middelen van De Uil, zoeken we dus naar vrijwilligers. Naar mensen die andere Vreewijkers, die misschien hun buren zijn, willen helpen. Naar mensen die wat tijd over hebben, die iets kunnen, op welk gebied dan ook, zij het tuin, verlichting, reparaties, wat ook maar in en rond het huis moet gebeuren. Mensen die ervoor willen zorgen dat zij, die in deze nood zitten weer een uitweg zien, er zich weer bij voelen horen, weer mee kunnen doen, een betere leefomgeving hebben.
Zulke mensen moeten er toch zijn!
Als u hier wat voor voelt, meld u dan aan bij Humanitas of De Uil om samen te zien wat we voor elkaar en voor onze wijk kunnen betekenen.