Bedrijven

Bedrijven worden vriendelijk uitgenodigd om bij te dragen aan onze doelstelling.
Dat kan in heel veel vormen:

  • Sponsoring (u wordt vermeld in media-uitingen);
  • Donaties (al of niet anoniem);
  • Het afnemen van diensten door de stichting;
  • Het ter beschikking stellen van materialen en/of gereedschappen voor klussen in huis en tuin;
  • Het ter beschikking stellen van (wijkgebonden) ruimte voor opslag;
  • Cursussen of trainingen verzorgen voor onze vrijwilligers (veiligheid, machinegereedschappen, e.d.).