Privacybeleid

Dit statement geeft informatie over hoe onze stichting omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam: Stichting De Uil
Bezoekadres: Dreef 98, 3075 HD Rotterdam
Postadres: Groenezoom 164, 3075 GK Rotterdam
Contactpersoon: W. Martens
E-mailadres: info@de-uil.site
KvK-nummer: 24489785

 

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Stichting De Uil persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten van Stichting De Uil, dan wel vertegenwoordigers van cliënten van Stichting De Uil;
 • bestuurders, vrijwilligers en anderszins aan De Uil verbonden personen.
 • Leveranciers en vertegenwoordigers van leveranciers.

Vastleggen, verwerken, bewaren en doorgeven

Stichting De Uil verwerkt alleen die persoonsgegevens die:

 • nodig zijn voor het uitvoeren van opdrachten;
 • nodig zijn om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • nodig zijn voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven;

Gegevens die nadrukkelijk niet worden vastgelegd, verwerkt en bewaard

Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep worden geen gegevens vastgelegd, verwerkt, doorgegeven of bewaard die:

 • betrekking hebben op de reden waarom personen cliënt zijn bij Stichting De Uil;
 • betrekking hebben op de inkomenssituatie van cliënten;
 • betrekking hebben op de gezondheidssituatie van cliënten;
 • in vertrouwen ter kennis zijn gesteld van Stichting De Uil maar niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van verzoeken en de afhandeling daarvan.

Doeleinden verwerking

Stichting De Uil verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het maken van afspraken voor het uitvoeren van een opdracht, alsmede voor het uitvoeren zelf.


Doorgeven van uw persoonsgegevens

Stichting De Uil geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren. Het betreft hier uitsluitend contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer).

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting De Uil niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten.

De website

De website van Stichting De Uil bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en Twitter. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Stichting De Uil is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van social media platformen. Evenmin is Stichting De Uil verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter met persoonsgegevens omgaat, wordt verwezen naar de privacystatements van deze platformen.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

U kunt te allen tijde Stichting De Uil verzoeken om uw gegevens uit de gegevensbestanden te verwijderen. Uw verzoek zal binnen twee weken worden uitgevoerd.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting De Uil dan horen wij dit graag via info@de-uil.site. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Terug naar de pagina “Contact”