De Uil gaat door!

(Deze website is nu in ontwikkeling)


Er is de afgelopen periode , onder andere in de media en op social media, veel gesproken over de Uil en het stoppen van de werkzaamheden. Daarom doet het ons groot plezier om te kunnen vertellen dat de Uil doorgaat!

De Uil maakt een doorstart, gesteund door Havensteder, de Tuindorp Vreewijk Coöperatie en de gemeente. We gaan weer werken vanuit onze vertrouwde plek aan de Dreef 98. De bedoeling is dat alle partijen intensief gaan samenwerken. Ook Paal & Perk wordt hierbij betrokken. Zo ontstaat er een zogenaamde één-loket-functie en hoeven bewoners niet zelf uit te zoeken bij wie ze voor wat terecht kunnen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Zoals u van ons gewend bent, zijn wij er voor die bewoners van Vreewijk die niet de middelen hebben om een commerciële partij in te schakelen. Tegen een kleine vergoeding helpen wij u met het onderhoud van de tuin en met klusjes in en om het huis.

Vrijwilligers gezocht!

Voor we echt kunnen beginnen moet er nog wel wat gebeuren. Zo zoeken we nog integere bestuursleden en natuurlijk vrijwilligers die op zoek zijn naar een zinvolle, dankbare tijdbesteding door het inzetten van hun talenten voor de hulp aan de minst draagkrachtige wijkbewoners.
Door de samenwerking met de wijkcoöperatie ontstaan voor hen die dat willen, ook kansen op een betaalde baan als bijvoorbeeld tuinman, timmerman, schilder, enz.
Ook is het de bedoeling om een vorm van toezicht te creëren zoals bijvoorbeeld een Raad van Toezicht, om toestanden zoals in het recente verleden te voorkomen. Tot slot zoeken we ook ondersteuning bij het verder bouwen en onderhouden van deze website.
Wilt u zich aanmelden voor één van de genoemde functies, neem dan contact op via: info@de-uil.site

Zoekt u hulp?

Wilt u hulp bij een klus? Dan kunt u mailen naar info@de-uil.site. Houdt u er rekening mee dat we nog aan het opstarten zijn. Het kan dus zijn dat het wat langer duurt om u te helpen dan u van ons gewend bent.

Waarom een andere website?

Zoals u waarschijnlijk weet is het vorige bestuur van de Uil, waarvan ik deel uitmaakte, uit elkaar gegaan. De bestuursleden hadden onverenigbare ideeën over de voortzetting van de Uil. Even leek het er daarom op dat de Uil niet voortgezet zou worden. Ik ben erg blij dat we, ondersteund door verschillende partijen in de wijk, in een nieuwe vorm, toch deze doorstart kunnen maken.

De doorstart vormt een aantal praktische uitdagingen, zoals de overdracht van zaken en het verzamelen van werkmaterieel op de Dreef 98. Daar zijn we hard mee bezig. En een nieuwe website past goed bij deze frisse start.    

Op zo kort mogelijke termijn zullen we u nader informeren over de heropening en de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten van De Uil.

Met vriendelijke groet,
Stichting De Uil,
Wim Martens,
voorzitter